0 232 252 41 21

TRANSİT İŞLEMLERİNE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

• Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarasının tespit edilmesi.

• Evrakların tamamlanmasını takiben ilgili acenteden ordinonun alınması

• Gerekli teminat işlemlerinin tamamlanması

• Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın beyannamesinin düzenlenmesi

• Beyannamenin tescil işleminin yapılması

• Eşyanın gerektiği durumlarda ambarlara veya yükleme sahasına alınması

• Eşyanın hasar almaksızın en uygun nakliye aracına en uygun koşullarla yüklenmesi

• Tüm resmi evrakları tamamlanan eşyanın liman çıkış işlemlerinin yapılması

• Belirtilen ülke yada gümrüğe transit işleminin gerçekleştirilmesi

• Arşiv ve muhasebe kayıtlarının yapılması

• Serbest Bölge İşlemleri,

• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,

• Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,

• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,

• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,

• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,

• Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık,

• İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması,

• Posta gümrük işlemleri,

• Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'ndan belge çıkarmak,

• Sanayi Bakanlığı nezdindeki işlemler,

• TSE ile ilgili hizmetler,

• Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu,

• Ticaret odası işlemleri İhracatçı birlikleri üyelik kaydı vs. Hizmetlerimizi şekillendiren en önemli faktör; eğitim ve bilgi ile donatılmış insan gücüdür. Böylece, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayabilir; verimliliğimizi artırarak sürekli gelişime ulaşabiliriz.

DORUK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ deneyimiyle, her geçen gün kendini yenilenerek, müşteri memnuniyeti önceliğiyle çalışmaktadır. Pazardaki tecrübelerimizin sağladığı avantaj ve deneyimli personelimizin çalışması ile en etkili çözümleri hızlı bir şekilde sunmaktayız. 

Hizmetlerimizi sürekli geliştirme ve iyileştirmek için çalışmaktayız. Her bir müşterimiz bizim için değerlidir. Hizmetlerimizi geliştirmek için önerilerinizi bize yazın!